Uppbyggnad

Projektmöte: SkreaStrand nya hemsida

Anteckningar från Projektmöte: SkreaStrand nya hemsida


När

Söndag 3/9 kl. 17:00-18:45


Deltagare

Stig Andersson , Södra Skrea strand

Kerstin Nilsson, Knölaberget

Peter Persson, Standsidan

Jan Manfred, Vitlingen

Christina Larsson, Sillen/Sjötungan (sista 10 minuterna)

Lars Ahlgren, ansvarig hemsida Skrea Strand


Genomgång av testsidan  (http://skreastrand.eu/prova) gjordes enligt utskickad agenda

Presentation av utformning och sidans olika delar


Alla var positiva till utformningen (Stig, Kerstin, Jan, Peter)


Det beslöts att gå vidare med utvecklingen


Det vara endast Knölaberget's del som var korrekt uppsatt.

Det framkom att när man lagt in test artiklar hade man inte förstått detta,

men genomgången klargjorde detta.


Menyförändring

Vad gäller byts ut mot 2 menypunkter

- Stadgar

- Ordningsregler (kan avaktiveras per förening om inga regler finns klara)

Detta innebär att utformningen per kvarter/förening kommer att se ut enligt nedan

MENY Innehåll Utforming Artikel(N)amn/(K)atergori
<Förening> Föreningens startsida EN fast Artikel N: <Förening>_Startsida
K: <Förening>
-Aktuellt Aktuell information Blogg utséende med 
flera artiklar
K: <Förening>_Aktuellt
-Stadgar Föreningens stadgar EN fast Artikel N: <Förening>_Stadgar
K: <Förening>_Stadgar
-Ordningsregler Föreningens ordningsregler EN fast Artikell N: <Förening>_Ordningsregler
K: <Förening>_Ordningsregler
-Styrelse Föreningens styrelse EN fast Artikell N: <Förening>_Styrelse
K: <Förening>_Styrelse
-Protokoll Föreningens protokoll List utseende med flera
artiklar med länk till protokoll
K: <Förening>_Stadgar
Bildgalleri per förening, visas längst ner på sidan. Dessa bilder hämtas från föreningen's bildgalleri katalog.
Man kan endast lägga in text-artiklar i menypunkter Aktuellt och Protokoll från hemsidan's artikelinmatning (frontend).
Behöver man ändra i en fast artikel, ta bort en sida eller ladda upp en bild/dokument skall det göras från administratörssidan (backend).

Hanteringen i administratörs sidan presenterades. Ytterligare genomgång kommer att göras.
Katalogstruktur per förening för att lagra dokument och bilder, beslutas enligt
KV_<förening>
-dokument
-bilder_galleri
-bilder_sidhuvud
-bilder
Storlek på bilder (rekommendation)
- artikelbild      480x360 punkter
- sidhuvud      1000x250 punkter
Ett program på nätet för att ändra storlek (resize) och beskära (crop) är www.picnik.com
Det finns många program man kan nyttja för detta ändamål.

Nästa telefonmöte är söndagen 9 oktober 18:00 - ca 19:30

Till dess skall alla ha börjat att ta reda på

- vilka dokument skall flyttas över
- bildmaterial per kvarter (logo, galleri och artiklar)
- prova hanteringen

Vid pennan
Lars Ahlgren

Väder

klart.se

Webkamera


Tack Falkenberg Energi AB för att vi får nyttja webbkameran

Bildgalleri