HemsideBlogg

Webbgruppen 20130113

Mötesnoteringar

 

När: 20130113 18:00-19:00 via telefonkonferens

Deltagare: Jan M., Jens A., Stig A., Peter P., Kerstin N., Lars A.(sammankallande)

 

Agenda

 • Uppgradering
 • Utformning
 • Facebook
 • Snabbvägar
 • Uppgifter
 • Nästa möte

 

Uppgradrering

Har skett till joomla 2.8 vilket ger möjlighter till ny funktionalitet.

 

Utformning

Som konsekvens av uppgradering har ny utformningsmall laddats ned för att ta tillvara på nya möjligheter.

Det som kommer bli effekten av den nya mallen är bl.a.

 • Ny loggobild
 • Tydligare och enklare menyhantering
 • Automatisk anpassning av visningsformat (mobil, läsplattor och dator)
 • Rullanden bilder med text
 • Förstasidan tydligare vad som sker i föreningarna
 • En färg per förening. Idag fungerar det ppå förstasidan.
 • Facebook koppling
 • mm

Ingen förändring av information som finns lagrad på www.skreastrand.com behöver göras.

(Artiklar och bilder)

 

Snabbvägar

Beslöts att endast alla användare skulle komma till huvudsidan på skreastrand.com.

 

Uppgift

En bild och en text skulle tas fram per förening för att visas i den nya funktionen

Rullande bilder och text

Kravet på bilden att den var på minst 1000x250 bildpunkter.

Denna uppgift skulle mail's in till Lars innan nästa möte.

 

Nästa möte

Söndagen 3 mars kl. 18:00 - 19:30 via telefon och webb konferens.

 

Noterat av Lars

 

Ny version av Hemsidan

Programvaran som hanterar hemsidan är uppdaterad

 

Uppdatering av Joomla, som vi använder för Skrea Strand hemsida har uppdateras.

 

Uppgradrering har skett från version 1.6.3 till version 2.5.7.

För att uppgradreringen skulle lyckas gjordes uppgraderingen i steg.

1.6.3>1.6.4>1.6.5>1.7.0>2.5.7

 

För dig som använder hemsidan blir det inga förändringar,
dvs. att de som kan lägga in/ändra i artiklar gör som tidigare gjort.

 

Den nya version kommer att ge nya möjligheter för hemsidan, om vi använda oss av dem.

 

Webb gruppen 20120715

Arbetsmöte webb gruppen

Se mötesanteckningar i bifogat dokument (.pdf)

Mötesanteckningar

Kallelse arbetsmöte 22/1 2012-01-22

 

Tid: 18:00-19:30

 

Hur går det med

 • Uppdatering av de fasta sidorna
  -<kvarterets> förstasida
  -styrelse
  -stadgar
  -ordningsregler
 • Överflyttning av dokument från befintlig sida
  (gäller främst protokoll)
 • Hitta bilder som ni kan använda
  - gemensamma logobilder (1000x250)
  - bilder som kan nyttjas i artiklar och i galleriet  

Aktiviteten skiljer från de olika kvarteren.

Jens Andersson komplettera Christina Larsson på Sillen/Sjötungan.

 

Hantering av

 • Kvarters egna loggobilder
  jmfr strandsidan
 • Kvarters eget galleri
  jmfr knölaberget
  (4 första bildernas visas (sortering:bildnamn))

 

När kan vi publicera hemsida?

 

 

//Lars

Dagens arbetsmöte

Notering vid dagens möte

 

Södra, Knölaberget och Vitlingen deltog.

Strandsidan anmälde orsak till frånvara.
Sillen var inte närvarande.

 

På mötet gick igenom hur man

a) laddar upp bilder och dokument via mediahanteraren

b) ändrar i statiska sidor (startsida, ordningsregler, styrelse)

c) hur man infogar länkar för bl.a. protokoll

 

Konstaterades att den nya editoren var mycket bättre än den gamla,

man kan laddad upp bilder och dokument via den samtidigt som man lägger till/ändrar artiklar
från webben (framsidan).
 

 

En instruktion hur man infogar protokoll och bilder skulle tas fram.

den finns nu som steg 5 under Startsida>Bygga hemsida.

 

Nästa träff för arbetsgruppen sker i mitten av Januari 2011.

 

Då förväntas att alla föreningar har följande på sin hemsida

 • statiska sidorna är uppdaterade (startsida, ordningsregler, styrelse osv)
 • Alla protokoll är upplagda
 • En del bilder finns uppladdade

 

 //Lars

Väder

klart.se

Webkamera


Tack Falkenberg Energi AB för att vi får nyttja webbkameran

Bildgalleri