Alla Blogginlägg

Möte webgruppen 20150329

Möte webgruppen 20150329

Möte hölls via telefonkonferens.

Deltagare från samtliga föreningar

Knölaberget - Kerstin
Strandsidan - Peter

Sillen . Veronika

Vittlingen - Jan

Södra - Stig

Sammankallande - Lars

Det som föredrogs var

- Presenation av oss i gruppen för Veronca som är ny.

- Repetion av hur hemsidorna är upplagda

   # Statiska som du endast ändrar på.

   # Dynmaiska där du kan lägger till artiklar med bl.a. från och till datum.
   # Struktur på lagringskataloger

   # Hantering av bilder
  All finns dokumenterat under menealternativet "Bygga hemsida"

- Ingen debitering till föreningarna under 2013,2014 av webhotell osv. har skett.

   Det kommer under 2015.

- Varje förening uppdaterar bilder och texter för förnya sig lite samt
   tar bort gammal ej aktuell information

- Lars uppdateras generell information.

- Kartor. Kerstin undersöker med kontakt om man från kommunen kan uppdaterad
  kartinformation om stugor per kvarter. 

- Lokalt arbetsträff.
  Peter arrangerar lokal träff på Falkenbergs Energi för att gå igenom hantering.

- Nästa träff

  # På skrea strand när flertalet är på plats.

     Förhoppningsvis för vi hålla till i FE's lokaler på spritrakan.

Väder

klart.se

Webkamera


Tack Falkenberg Energi AB för att vi får nyttja webbkameran

Bildgalleri