Alla Blogginlägg

Webbgruppen 20130113

Mötesnoteringar

 

När: 20130113 18:00-19:00 via telefonkonferens

Deltagare: Jan M., Jens A., Stig A., Peter P., Kerstin N., Lars A.(sammankallande)

 

Agenda

 • Uppgradering
 • Utformning
 • Facebook
 • Snabbvägar
 • Uppgifter
 • Nästa möte

 

Uppgradrering

Har skett till joomla 2.8 vilket ger möjlighter till ny funktionalitet.

 

Utformning

Som konsekvens av uppgradering har ny utformningsmall laddats ned för att ta tillvara på nya möjligheter.

Det som kommer bli effekten av den nya mallen är bl.a.

 • Ny loggobild
 • Tydligare och enklare menyhantering
 • Automatisk anpassning av visningsformat (mobil, läsplattor och dator)
 • Rullanden bilder med text
 • Förstasidan tydligare vad som sker i föreningarna
 • En färg per förening. Idag fungerar det ppå förstasidan.
 • Facebook koppling
 • mm

Ingen förändring av information som finns lagrad på www.skreastrand.com behöver göras.

(Artiklar och bilder)

 

Snabbvägar

Beslöts att endast alla användare skulle komma till huvudsidan på skreastrand.com.

 

Uppgift

En bild och en text skulle tas fram per förening för att visas i den nya funktionen

Rullande bilder och text

Kravet på bilden att den var på minst 1000x250 bildpunkter.

Denna uppgift skulle mail's in till Lars innan nästa möte.

 

Nästa möte

Söndagen 3 mars kl. 18:00 - 19:30 via telefon och webb konferens.

 

Noterat av Lars

 

Väder

klart.se

Webkamera


Tack Falkenberg Energi AB för att vi får nyttja webbkameran

Bildgalleri