HemsideBlogg

Möte webgruppen 20150329

Möte webgruppen 20150329

Möte hölls via telefonkonferens.

Deltagare från samtliga föreningar

Knölaberget - Kerstin
Strandsidan - Peter

Sillen . Veronika

Vittlingen - Jan

Södra - Stig

Sammankallande - Lars

Det som föredrogs var

- Presenation av oss i gruppen för Veronca som är ny.

- Repetion av hur hemsidorna är upplagda

   # Statiska som du endast ändrar på.

   # Dynmaiska där du kan lägger till artiklar med bl.a. från och till datum.
   # Struktur på lagringskataloger

   # Hantering av bilder
  All finns dokumenterat under menealternativet "Bygga hemsida"

- Ingen debitering till föreningarna under 2013,2014 av webhotell osv. har skett.

   Det kommer under 2015.

- Varje förening uppdaterar bilder och texter för förnya sig lite samt
   tar bort gammal ej aktuell information

- Lars uppdateras generell information.

- Kartor. Kerstin undersöker med kontakt om man från kommunen kan uppdaterad
  kartinformation om stugor per kvarter. 

- Lokalt arbetsträff.
  Peter arrangerar lokal träff på Falkenbergs Energi för att gå igenom hantering.

- Nästa träff

  # På skrea strand när flertalet är på plats.

     Förhoppningsvis för vi hålla till i FE's lokaler på spritrakan.

Instruktioner hemsida

Instruktionsvideor

 

Här kommer några länkar på instruktionsvideor bl.a. hur man lägger in bilder/dokument i artiklar.

Video framsidan

 

joomla-handledning-och-video-manualer

 

hur-man-lagger-in-bilder-i-joomla (baksidan)

 

Video - baksidan

 

Lägg till Bild

Webgruppen 20140316

Möte webgruppen 20140316

Möte hölls via telefonkonferens.

 

Deltagare från samtliga föreningar

Knölaberget - Kerstin
Strandsidan - Peter

Sillen . Christina

Vittlingen - Jan

Södra - Stig

Sammankallande - Lars

 

Det som föredrogs var

- Inga förändringar i utseende och upplägg

- Repetion av hur hemsidorna är upplagda

   # Statiska som du endast ändrar på.

   # Dynmaiska där du kan lägger till artiklar med bl.a. från och till datum.

- Efterfrågades ytterligare mallar hur man

  # lägger till/ändrar i artikel

  # Laddar upp bilder/dokument i rätt mapp

  # Hanterar bild/dokument i artikel

- Tekniska problem

  # Webhotellet har haft problem med att ladda upp bilder.

    (först max 100kb, nu är gränsen på 1MB men felsökning pågår från webhotellet)

- Nästa träff

  # På skrea strand när flertalet är på plats.

     Förhoppningsvis för vi hålla till i FE's lokaler på spritrakan.

 

Webgruppen 20130728

Avstämningsmöte 20130728

 

Plats: Falkenbergs Energi

 

Deltagare:

Stig Andersson, Södra Skrea Strand

Jan Manfred, Vitlingen

Peter Persson, Strandsidan
Christina Larsson, Sillen
Kerstin Nilsson, Knölaberget

Lars Ahlgren, Webansvarig.

 

Agenda

=====

 

-Bilder och dokument

-Facebook

-Förvaltning

-Central förvaltning

 

 

Bilder och dokument:

 

Genomgång av hur hantering av bilder.
Använd Crope för att ändra bildformat till 1000x250 för sidhuvud.

(Exempel på online bildredigeringsprogram: http://www.picmonkey.com)

sidhuvud1.jpg till sidhuvud5.jpg används som filnamn.

 

Var noggran var filer(Bilder/Dokument) lagras på webhotellet.
Följ given katalogstruktur. Katalogstruktur skall synas när filer används i länkar.

 

 

Facebook:

 

Hanteringen finns men har inte tagit fart. Uppdatering skall ske på skreastrand.com.

 

Förvaltning:

Det finns instruktioner på hemsidan.

Se startsida>bygg hemsida

 

Central Förvaltning:

Peter Persson kompletterar Lars med rollen som central administratör.

Lars kommer att förse Peter med info.

Jens Andersson's behörighet för Sillen har tagits bort.

 

Möten planerats att hållas 2 ggr per år.
Ett sommarmöte, som idag samt ett webmöte inför säsongen i jan-feb.

 

Vid Pennan

 

Lars

 

 

Webgruppen 20130303

Mötesnoteringar
 
När: 20130303 18:00-18:45 via telefonkonferens
Deltagare: Jan M.,  Stig A., Peter P., Lars A.(sammankallande)
Frånarande: Jens A.,Kerstin N.
 
Agenda
-Föregående möte
-Genomgång av förändringar
-Arbetsuppgift
-Enskilda föreningen
-Skall vi golive
-Nästa möte
 
Föregående möte
 
Se länk: 
 
 
Genomgång av förändringar
 
Bl.a. olika färger per kvarter
Se länk: 
 
 
Arbetsuppgift
 
Bild 1000x250 från varje förening och text
- Ingen bild och text från Sillen och Knölaberget
 
 
Möjlighet per förening
 
- Eget rullande bildspel med 5 bilder utan text (på samma sätt som på huvudsidan)
  sidhuvud1.jpg -sidhuvud5.jpg
- Varje förening meddelar när man önskar sätta på funktionen.
- Krav: 5 bilder med upplösning 1000x250
 
Notering
 
Alla sidor skall ha länkar till 
- Historik
- Kartor
- Det händer
 
Problem
- HN RSS (HN har bytt principer och hemsida)
 
Att bevaka/ansvara för förening
- Kartuppdatering
 
 
Skall vi golive
 
- Vi närvarande beslutade att golive.
- Lars uppdaterar skreastrand.com med det nya utseendet
  Inga påverkan på publicerade artiklar och bilder på skreastrand.com
   
Nästa möte
 
Blir i sommar, som bestäms med relativt kort inställelsetid.
Tillgänglighet och närvaro styr.
 
 
Noterat av Lars
 

Fler artiklar...

  1. Webbgruppen 20130113

Väder

klart.se

Webkamera


Tack Falkenberg Energi AB för att vi får nyttja webbkameran

Bildgalleri