Ordningsregler

       Ordningsföreskrifter för Södra Skrea Strands parragraf

       Stugägarförening   ek. för.

 

 1. 1.Vid uthyrning av stuga ansvarar stugägaren för att gästen erhåller information om vad som gäller för området, och att dessa föreskrifter efterföljs

 

 1. 2.Nyckelkort får absolut ej överlåtas eller lånas ut till utomstående områden.

 

 1. 3.Vid tillbyggnad skall alltid stadsarkitektskontoret tillfrågas (dessa söker grannes medgivande). När det gäller staket, terrasser och häckar skall man vara överens med grannen.

 

 1. 4.Träd och buskar får ej avverkas utan grannars medgivande. Träd i anslutning till bäcken skall ha styrelsens medgivande för att få avverkas. Detta på grund av slänternas rasrisk.

 

 1. 5.Kvarterens genomfartsvägar skall vara fria från hinder. Inga utbyggnader eller planteringar får ske i anslutning till dessa.

 

 1. 6.Som grundregel gäller att tältning, uppställning av husvagn ellerej är tillåten inom området.

 

 1. 7.Husdjur får ej vistas i servicebyggnaderna på grund av allergirisken.

 

 1. 8.Rökning är förbjudet inom servicebyggnaderna.

 

 1. 9.Alla är skyldiga att hålla rent efter sig inom & utanför servicebyggnaderna.

 

 1. 10.Latrintömning skall ske i latrinrummet ej på toaletterna.

 

 1. 11.Absolut ingenting annat än hushållssopor får läggas i sopkärlen. Det är allas skyldighet att övervaka detta. Tillrättavisa vederbörande om någon gör fel eller kontakta någon i trivselkommittén. Övrigt avfall skall lämnas på Lövstavikens sopstation

 

 1. 12.Reglerna kan revideras på nästa stämma efter skriftligt inkomna förslag till styrelsen enligt § 15 i föreningens stadgar. Ett sådant förslag skall vara underskrivet med namn och stugnummer samt anmält till styrelsen senast 1 månad före stämmans hållande.

Styrelsen i september 2004.

Väder

klart.se

Webkamera


Tack Falkenberg Energi AB för att vi får nyttja webbkameran

Bildgalleri Södra Skrea Strand (klicka = flera bilder)