Aktuellt
 • sidhuvud1.jpg
 • sidhuvud1bu.png
 • sidhuvud2.jpg
 • sidhuvud3.jpg
 • sidhuvud4.jpg
 • sidhuvud5.jpg
 • skreastrandlogo1.jpg
 • stand_brygga_lx.jpg
 • StrandBaden_lx.jpg
 • stranden2.jpg
 • stranden kvll.jpg
 • stugor laxringen.jpg

INFORMATION ANG. ÅRSSTÄMMAN 17 OKTOBER 2020.

För att kunna hantera det praktiska ang. hur och var stämman ska hållas så måste vi ha din eventuella anmälan SENAST ONSDAGEN DEN 7 OKTOBER KLOCKAN 24.00.

En anmälan senare än ovanstående tidpunkt kommer inte att ge tillträde till stämman.

Anmälan görs till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 072-469 03 55.

Mera info ang. stämman framgår av vårt utskick daterat 2020.09.14.

Styrelsen

 

I Coronatider:

 • Tillträde till gemensamma lokaler sker på eget ansvar.
 • Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten vid varje besök.
 • Torka av toalettsits, handtag, kranar som ni använt.
 • Barn besöker gemensamma lokaler i vuxens sällskap.
 • Använd gärna egen handsprit.
 • Följ myndigheters råd och anvisningar.

//Styrelsen

 

Ny Information

FIXARDAGEN

VIKTIGT MEDDELANDE !

På grund av rådande läge (Corona) har vi beslutat att skjuta på fixardagen ett tag till.

Vi får göra en ny bedömning senare och återkommer med datum.

 

Samtliga medlemmar i Södra Skrea Strands Stugägarförening ek.för.

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE FÖRENINGSSTÄMMAN 2020.

Styrelsen har tidigare kallat till ordinarie föreningsstämma den 11/7 2020 klockan 10.00 i Folkets Hus i Falkenberg.

Med anledning av smittrisken har regeringen den 3 april 2020 infört en ny tillfällig lag som tillåter röstning via fullmakt och via poströstning vid föreningsstämma. Vi har själva dessutom undersökt en möjlighet att genomföra stämman via Internet, vilket har visat sig vara fullt möjligt ur laglig synpunkt och även praktiskt genomförbart.

Ingen av dessa lösningar ger våra medlemmar fullgoda möjligheter till diskussioner sinsemellan och till diskussioner med styrelsen. Därför har vi i strid med våra stadgar beslutat att istället följa bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar som säger att ordinarie årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. För vår del betyder det att stämman ska hållas före oktober månads utgång.

Styrelsen har därför den 27/4 2020 beslutat att skjuta upp årets föreningsstämma till den 17 oktober 2020.

Om nuvarande restriktioner då gäller eller om andra restriktioner har tillkommit som förhindrar en fysiskt hållen årsstämma så kommer stämman att hållas digitalt den 17 oktober 2020.

Jag har även inlett en konversation med Falkenbergs Kommun genom att ställa nedanstående fråga till dom:

Alla stugföreningar och även Falkenbergs Kommun tillhandahåller ju serviceanläggningar till arrendatorerna av badstugorna. Anläggningar som innehåller gemensamma toaletter, dusch- och diskmöjligheter. Under sommarmånaderna brukar det vara väldigt mycket folk bland badstugorna på ganska begränsade serviceutrymmen.

Vår fråga är om Falkenbergs Kommun kommer att ha några restriktioner för Knölaberget och Strandsidan. Vi ser det som väldigt viktigt att vi som är privata ägare till övriga kvarter samordnar våra åtgärder med de som Kommunen rekommenderar.

Jag har när detta informationsbrev trycks ännu inte fått svar, men blivit lovad ett svar från kommunen under vecka 20.Vi kommer löpande att uppdatera vår hemsida (www.skreastrand.com) så snart vi har någon information att delge våra medlemmar, så följ gärna vad vi kommer att informera om i denna kanal.

Styrelsen för Södra Skrea Strands Stugägarförening ek. för.

gm. Kjell Wengbrand (Ordf.)

 

                                             LÄNK TILL INFO om TallyWeb - Vattenkonto

                                                   Aktuellt från Styrelsen

 

 


 
 
 
 

 

 


revition/

Bildgalleri Södra Skrea Strand (klicka = flera bilder)