Aktuellt
 • sidhuvud1.jpg
 • sidhuvud1bu.png
 • sidhuvud2.jpg
 • sidhuvud3.jpg
 • sidhuvud4.jpg
 • sidhuvud5.jpg
 • skreastrandlogo1.jpg
 • stand_brygga_lx.jpg
 • StrandBaden_lx.jpg
 • stranden2.jpg
 • stranden kvll.jpg
 • stugor laxringen.jpg

KLOTTER OCH SKADEGÖRELSE

Våra serviceanläggningar och övrig av föreningen ägd egendom har vid flera tillfällen blivit utsatta för skadegörelse i form av klotter. Styrelsemedlemmar har dessutom fått ta emot hotfulla mejl och brev. Detta innebär onödiga extrakostnader för föreningen i form av sanering, återställande samt polisiära ärenden. Vi har starka indikationer på att det är en av föreningens egna medlemmar som ligger bakom gärningarna.

Vi ber våra medlemmar att vara observanta och rapportera till styrelsen om man ser något avvikande.

Styrelsen

 

 

VÅRA SERVICEANLÄGGNINGAR

Anläggningarna kommer att vara öppna till och med den 18 oktober. Därefter kommer båda handikapptoaletterna samt damtoaletten på Båtsmannen att vara öppna under vintersäsongen

Styrelsen

 I Coronatider:

 • Tillträde till gemensamma lokaler sker på eget ansvar.
 • Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten vid varje besök.
 • Torka av toalettsits, handtag, kranar som ni använt.
 • Barn besöker gemensamma lokaler i vuxens sällskap.
 • Använd gärna egen handsprit.
 • Följ myndigheters råd och anvisningar.

//Styrelsen

 

 

                                             LÄNK TILL INFO om TallyWeb - Vattenkonto

                                                   Aktuellt från Styrelsen

 

 


 
 
 
 

 

 


revition/

Bildgalleri Södra Skrea Strand (klicka = flera bilder)